Nieuws en Mededelingen

  • Op de site staat alles wat nodig is voor het deelnemen aan de competitie.
  • Alleen in geval men een wedstrijd wil uitstellen, kan men het telefoonnummer of e-mailadres van de aanvoerder of aanvoerster opvragen bij de contactpersoon van zijn of haar vereniging.
  • Speciale aandacht verdienen de punten in het reglement, waarin wordt
    afgeweken van de internationale volleybal regels ( zie hiertoe punt 14 van het reglement ).
  • Op de site worden de standen actueel weergegeven. Maar het kan alleen dan actueel zijn, als ervoor gezorgd wordt dat de scoreformulieren direct worden ingezonden.
  • In het programma ziet men op de gekleurde punten, wat de actuele situatie is voor de betreffende wedstrijd.