1. Er wordt gespeeld volgens de internationale volleybalregels. Ook het “redden”van de bal met de voet, evenals het spelen met de libero. Verder is de netfout weer opnieuw fout, zoals dit enkele jaren geleden ook het geval was. 

Alléén de libero mag achter in het veld voor elke speler of speelster ingewisseld worden. Als een andere speler of speelster in het veld vanaf de bank wordt ingewisseld, mag hij of zij alleen terug gewisseld worden voor diegene waarbij werd ingewisseld !!

Nethoogte
 
Herenklassen 1 t/m 3
2,43 m
Herenklasse 4
2,34 m
Damesklassen 1 t/m 3
2,24 m

2. In deze competitie mogen geen spelers of speelsters meedoen, die behoren tot een team dat in de Belgische of Nederlandse volleybalcompetitie meedoet. Bij overtreding worden de gespeelde wedstrijden als verloren beschouwd.


3. De wedstrijden verlopen allemaal over 4 sets. Ook bij 3-0 of 0-3 moet nog een 4e set gespeeld worden !


4. Per gewonnen set ontvangt men 1 wedstrijdpunt. Alle 4 sets eindigen bij 25 maar met een verschil van 2. Dus 27-25, 30-32 enz.


5. Teams die gelijk eindigen op het einde van de competitie spelen een beslissingswedstrijd, onder neutrale leiding en op een neutraal terrein volgens het systeem “the best of three”. ( 2 gewonnen sets ). Dit geldt alleen voor de nummers 1 en 2 in elke klasse !!

6. Alleen in het geval een team door overmacht niet meer compleet is, kunnen reserves uit een lager team genomen worden. De tegenpartij moet hiervan in kennis gesteld worden vóór de wedstrijd. Wordt men het niet eens, dan kan de wedstrijd uitgesteld worden. N.B. er moet nog gespeeld worden met 5 personen in een team.

7. Uitstel van wedstrijden is niet meer mogelijk binnen 14 dagen vóór de geplande datum. Overmacht op dezelfde dag alleen i.v.m. het weer, anders is de wedstrijd verloren.

8. Inhaalwedstrijden uit de eerste helft moeten vóór de tweede helft ingehaald zijn. Elk team mag zelf maar één keer tijdens de gehele competitie uitstellen en verder nog één keer aan een andere uitgestelde wedstrijd meedoen. Uitzondering kan gemaakt worden voor deelnemers aan een bekercompetitie in Nederland of België.

9. De thuisspelende vereniging zorgt voor een scheidsrechter en de wedstrijdbal.

10. De wedstrijdformulieren moeten door beide teams volledig ondertekend worden en de namen moeten aangegeven worden van de spelers(sters) die van een ander team hebben meegedaan.

11. De wedstrijdformulieren binnen één week per e-mail (of per post) inzenden, ook indien een wedstrijd is uitgesteld! Daarmee kunnen wij ook een actuele stand garanderen.

12. Teams die in de laatste 2 weken van de competitie een wedstrijd niet meer willen spelen of als “verloren” willen geven worden beboet! De boete houdt in, dat al hun gespeelde wedstrijden uit de standen worden gehaald en ze daarmee automatisch op de laatste plaats in hun klasse eindigen. 

13. Elk team ongeacht thuisspelend of bezoekend, dient uiterlijk één kwartier na het volgens het programma aangegeven tijdstip, in tenue op het speelveld aanwezig te zijn, dit op straffe van het verlies van de eerste set!

14.Voorlopige toevoeging wedstrijdreglement:
– Een scherm vormen is niet toegestaan. Voorspelers moeten op armlengte uit elkaar gaan staan
   en een achterspeler mag het ontstane gat niet opvullen. Serveerder blijft zichtbaar !
– Het is weer toegestaan om met de voet(en) op de middenlijn te staan of terecht te komen.
   Het geheel overschrijden van de middenlijn met de voet(en) blijft verboden !!.
– Het bezoekende team krijgt altijd de keuze, voor het kiezen van de opslag of het veld.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

16. Wedstrijdformulieren toezenden aan:

Formulieren voor de Herenklasse 1 t/m 3 naar:

A.F. de Waal, Overweertstraat 35, 6004 XS Weert

e-mail: ton@liefhebberijvolleybalvcw.nl

Formulieren voor de 4e klasse Heren en Damesklassen 1 t/m 3 naar:

F. van der Linden, Tinnegietersweg 33, 6005 LC Weert

e-mail: fons@liefhebberijvolleybalvcw.nl