Alles wat op de site staat proberen we steeds op de laatste stand te houden, maar individuele wensen zijn niet altijd in te passen.

Wanneer bijvoorbeeld teams incidenteel op een andere avond willen spelen, omdat in die week de zaal niet beschikbaar is, dan kunnen we dit niet op de site aanpassen. De afgelopen 10 jaren hebben we een competitiematrix ontwikkeld, die nu garandeert dat alle 70 deelnemende teams steeds op de juiste avond en juiste tijd bij een speelzaal aanwezig zijn. In deze matrix heeft elk team een vast plaatsingscijfer, waaraan alle gegevens van dag en tijd zijn gekoppeld.

Die gegevens staan in een databank waaruit steeds de speellijsten van de diverse klassen  worden gevormd. Het zijn dus niet excellijsten die zomaar handmatig zijn te veranderen, dat deden we 10 jaren geleden. Maar uit die periode hebben we geleerd dat individuele wijzigingen alleen maar complicaties veroorzaakten.

Vandaar dat, als men een wedstrijd wil uitstellen of wijzigen, men dit persoonlijk met de tegenstander dient te regelen. De wedstrijd blijft dan op de site staan zoals deze oorspronkelijk gepland staat. Indien de betreffende teams een nieuwe datum overeenkomen, dan is het hun verantwoordelijkheid om alle betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Wel kunnen we, als een bepaald team ineens op een andere avond of aanvangstijd moet gaan spelen, dit structureel veranderen. Dergelijke aanpassingen gelden dan voor alle speelweken.